21-26 MART ORMAN HAFTASI

Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır. Çok uzun bir süreçte oluşan ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız.
İçinde yaşadığımız dünyanın ve bu güzel Ülkenin bize dedelerimizden miras değil, çocuklarımız ve uzak torunlarımızdan emanet olduğunu unutmamalı, Ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumak konusunda daha duyarlı davranmalıyız.
Bu amaçla, ülkemizde ve dünyada çevre bilincini oluşturmak ve ormanların önemini vurgulamak için 21- 26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftasında Ormanların korunduğu ve yeşil alanların çoğaldığı bir dünya diliyorum.

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Uzm.Dr.Tuğrul AKYAZICI