Çevre Politikası

Çevre Politikası

****************************************************************************************************************************
ÇEVREMİZİ KORUMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN TÜM ÇEVRE YASA VE YÖNETMELİKLERİNE UYARAK ÇEVRE ETKİLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTARAK VE BU ETKİLERİ AZALTARAK ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZI SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK VE BU BİLİNCİN "OPERASYONEL İŞ MÜKEMMELLİĞİ"İLE GERÇEKLEŞTİREREK GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR,TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMAKTIR.
****************************************************************************************************************************

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile işletme gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak
Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp,doğal kaynakların korunmasını sağlamak.
Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı,Tedarikçilerimizi ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
Atıkların geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.
 
 
 
....../....../20......
ONAY