Genel Cerrahi
Ana Sayfa | Genel Cerrahi

Randevu

Randevu Almak İçin 0362 230 88 98 Nolu Telefonu Arayabilir veya Online Randevu Alabilirsiniz.

  • 0362 230 88 98


Genel Cerrahi


►Bölüm Hakkında
Günümüzde kullanılan tedavi yöntemlerinin ve modern tıbbi cihazların temel dayanağı son 20-30 yıldaki gelişmelerdir. Bilgi üretimi ve tüketimi öyle hızlanmıştır ki, 5 yıl içerisinde Tıp alanındaki bilgilerin nerede ise 1/3 i geçerliliğini yitirmektedir.

Öte yandan, Genel Cerrahi tıbbın önemli ve geniş kapsamlı alanlarından biridir. İlgi alanına giren organların ve bunların hastalıkları ve tedavilerinin çeşitliliği ve bu alanlarda süratle gelişen teknoloji, cerrahi teknik uygulamalar ve hızla biriken yeni bilgi bir kişinin genel cerrahinin her alanında aynı bilgi ve beceriyi gösterebilmesini nerede ise imkansız kılmaktadır. Bu nedenle günümüzde artık genel cerrahi yerini yavaş yavaş özel cerrahiye bırakmaktadır.

Özel cerrahi kavramı, kabaca genel cerrahi eğitimini almış bir hekimin daha sonraki mesleki yaşamında özellikle kendi seçeceği bir genel cerrahi, yani özel cerrahi alanında daha yoğun çalışması ve bu alanda bir nevi uzmanlık geliştirmesi işlemidir.

Her ne kadar genel cerrahi bir bütün olarak algılanıp resmi olarak böyle bir gruplandırma olmasa bile, gerek bütün dünyada gerek ülkemizde sağlık kuruluşlarında (Üniversite, Kamu Hastaneleri) da bu şekilde alt bölüm oluşturma çabaları hakimdir.

Böylece, genel cerrahi eğitimi ile donanmış bir hekim, bir konuya konsantre olarak o konuda uzmanlaşabilmekte, konusunda ki gelişmeleri yakından takip edebilmekte ve kendini geliştirebilmektedir. Böylece tüm cerrahi konulara hakim olmaya çalışan birkaç "genel cerrah" yerine, konularına hakim birkaç "özel cerrah" ile daha kaliteli ve özgün nitelikli bir hizmet vermek mümkün olabilmektedir.

Bu gerçekten hareketle Atasam Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, bu konunun değişik alanlarında uzmanlaşmış Hekimlerden oluşturulmuştur. Her Hekim kendi alanından sorumlu olacak ve böylece etkili, yeterli ve kaliteli bir sağlık hizmeti vermek mümkün olacaktır. Daha da önemlisi, bir makine gibi değil, bir makinenin uyumlu çalışan bölümleri gibi davranacaktır. Cerrahi endikasyonlar ve uygulamalar bireysel kararlara değil grup kararına bağlı olacak ve bu da beraberinde ciddi bir oto kontrol mekanizması yaratacaktır.

Başka bir deyişle, artık hastanemiz Genel Cerrahi Bölümüne müracaat eden bir hasta "sorunu ile ilgili bir uzman" arayışı içinde olmayacaktır. Cerrahi ekip elemanlarından biri tanıyı koyduktan sonra hastayı bu konunun uzmanına devredecek, veya hasta tanısı konmuş olarak müracaat ediyor ise doğrudan konunun uzmanı tarafından görülüp değerlendirilecek ve tedavisi düzenlenecektir.

Genel Cerrahi Kavramı Nedir?
Hekimlik uygulamaları içine tedavi edici cerrahi uygulamaların girmesi ile birlikte "Cerrahlık" ayrı bir hekimlik dalı olarak benimsenmiş ancak, o dönemlerdeki cerrahi yöntemlerin sınırlı olması nedeni ile tüm cerrahi branşlar "GENEL CERRAHİ" adı altında ele alınmıştır. Oysa gelişmelere paralell olarak giderek ayrı organ ya da sistem cerrahi uygulamaları genel cerrahinin bölünüp değişik cerrahi branşların çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda değerlendirdiğimizde beyin cerrahisi, kulak-burun-boğaz, göz, akciğer cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, üroloji (böbrekler, idrar yolları mesane ve erkek genital organları), kadın-doğum, ortopedi, plastik cerrahisi, çocuk cerrahisi gibi cerrahi branşlar Genel Cerrahi den ayrılmışlardır.

Bugün "Genel Cerrahi" denince: tiroid cerrahisi, meme cerrahisi, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, makat hastalıkları (hemorroid...), karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları, fıtık cerrahisi anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi, günümüz genel cerrahi kavramı bile oldukça farklı organ ve sistemleri içermekte ve bu konuların tamamına bir kişinin ("genel cerrah") eskiden olduğu gibi hakim olmasına pek imkan bulunmamaktadır.

Bu nedenle, günümüzde bu konuların tamamını kapsayan tek bir genel cerrahi eğitimi olmakla beraber, genel eğilim genel cerrahi uzmanlığı sonrasında belli konularda uzmanlaşmak gerektiği yönündedir. Bu anlamda Genel Cerrahi'yi Hepato-pankreato-biliyer Sistem veya Karaciğer-pankreas-safra kesesi ve Yolları Cerrahisi, Gastro-intestinal Cerrahi veya Sindirim Sistemi Cerrahisi (yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar ve makat bölgesi hastalıkları) ve Tiroid (endokrin) - Meme Cerrahisi olarak ele almak genel bir uygulamadır.

Atasam Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü
AtasamHastanesi Genel Cerrahi Bölümünü yapılandırırken bu gerçeklere sadık kalındı. Ekip kurulurken, genel cerrahinin her alanının kapsanması hedeflendi.

(Devamı)
image

Atasam

Sağlık Grubu

Samsun'un Hastanesi" sloganı ile , Samsunlu doktorların güç birlikteliğiyle, yola çıkan Atasam Grup bölge insanına kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.


2006 yılında kurulan Atasam Hastanesi ve Atasam Çarşamba ve Atakum Tıp Merkezi toplam kalite anlayışı ile tıbbi etik değerlerden taviz vermeden, her biri alanında uzman hekimleri ve sağlık çalışanları ile güncel, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile tıbbın gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

image

ATASAM

HASTANELER

Samsun'un ilk özel hastanelerinden biri olan Atasam Hastanesi, 7 katta toplam 5568. metrekare kapalı alana sahip olup, Samsun'da hastane mimarisi ile inşa edilen ilk hastane özelliğini taşımaktadır.