Doç.Dr. Halit ZENGİN
Ana Sayfa | Doç.Dr. Halit ZENGİN

Randevu

Randevu Almak İçin 0362 230 88 98 Nolu Telefonu Arayabilir veya Online Randevu Alabilirsiniz.

  • 0362 230 88 98


Doç.Dr. Halit ZENGİN


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Halit ZENGİN

Doğum Tarihi: 29 Kasım 1978 TOKAT Almus

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2001

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık Kardiyoloji Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2007

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı

Akut koroner sendromlu hastalarda mikroalbüminüri varlığının koroner arter hastalığının

ciddiyeti ve bir yıllık mortalite ile ilişkisi,

Görevler:

2001-2007 Dr.Ar.Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

2007-2009 Uzman Dr Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji

2009-2015 Yar.Doç. Dr Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

2015-2016 Doç. Dr Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

2017-2018 Doç. Dr Samsun Medical Park Hastanesi Kardiyoloji

2018-2019 Doç. Dr Fatsa Meditech Hastanesi Kardiyoloji

2019-….. Doç. Dr Samsun Atasam Hastanesi Kardiyoloji(Atakum tıp Mer)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1.Kardiyak resenkronizasyon tedavisi planlanan hastalarda yüksek ve düşük LV pulse

amplitude ile biventriküler pacemaker uygulamasının karşılaştırılması. Filiz Akın. Kardiyoloji

Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2011, Tez

Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Halit Zengin

2.Kronik dönem yoğun alkol kullanımının genç orta yaş sağlıklı erkeklerdeki preklinik

kardiyovasküler etkileri. Ertan Aydın. Kardiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Tıp

Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2014, Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Halit Zengin

Projelerde Yaptığı Görevler :

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi planlanan hastalarda yüksek ve düşük LV pulse

amplitude ile biventriküler pacemaker uygulamasının karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PYO.TIP.1904.10.005

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Kardiyoloji Derneği, Tabip Odası

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Zengin H, Yüksel S, Soylu K, Meriç M. Giant cardiac structure in thoracic

cavity.Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Feb 14;12(2):E8. (2012)

A2. Köprülü D, Zengin H, Acar Z, Demircan S. Arrhythmogenic right ventricular

dysplasia and rheumatoid arthritis. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Mar;12(2):188-90.

(2012)

A3. Soylu K, Meric M, Zengin H, Yüksel S, Güngör Kaya M. Woven right coronary

artery. J Card Surg. 2012 May;27(3):345-6. (2012)

A4. Orscelik O, Kocyigit I, Baran O, Kaya C, Dogdu O, Zengin H, Karadavut S, Gedikli

O, Kut E, Duran M, Calapkorur B, Tokgoz B, Kaya MG. Impairment of heart rate

recovery index in autosomal-dominant polycystic kidney disease patients without

hypertension. Blood Press. 2012 Oct;21(5):300-5.

A5. Kocyigit I, Kaya MG, Orscelik O, Kaya C, Akpek M, Zengin H, Sipahioglu MH,

Unal A, Yilmaz MI, Tokgoz B, Oymak O, Axelsson J. Early Arterial Stiffness and

Inflammatory Bio-Markers in Normotensive Polycystic Kidney Disease Patients. Am J

Nephrol. 2012;36(1):11-8.

A6. Zengin H, Kaplan S, Tümkaya L, Altunkaynak BZ, Rağbetli MC, Altunkaynak ME,

Yılmaz O.,Effect of prenatal exposure to diclofenac sodium on the male rat arteries: a

stereological and histopathological study. Drug Chem Toxicol. 2013 Jan;36(1):67-78

A7. Orscelik O, Kocyigit I, Akpek M, Dogdu O, Kaya C, Unal A, Sipahioglu M, Tokgoz

B,  Zengin H, Oymak O, Kaya MG. Mean platelet volume and its relation with arterial

stiffness in patients with normotensive polycystic kidney disease. J Investig Med. 2013

Mar;61(3):597-603

A8. Erbay A.R., Meric M., Alacam H., Zengin H., Akin F., Okuyucu A., Yuksel S.,

Soylu K., Gedikli Ö. Serum Urotensin II Levels in Patients with Non-Dipper

Hypertension. Clinical and Experimental Hypertension. 2013;35(7):506-11.

A9. Nar G, Soylu K, Akcay M, Gulel O, Yuksel S, Meric M, Zengin H, Erbay A, Nar R,

Demircan S, Sahin M. Evaluation of the Relationship Between Arterial Blood Pressure,

Aortic Stiffness and Serum Endothelin-1 Levels in Patients with Essential Hypertension.

Clin Exp Hypertens. 2013 Mar 26

A10. Soylu K, Yuksel S, Gulel O, Erbay AR, Meric M, Zengin H, Museyibov M, Yasar

E, Demircan S. The relationship of coronary flow to neutrophil/lymphocyte ratio in

patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. J Thorac Dis. 2013

Jun;5(3):258-64.

A11. Yuksel S, Meric M, Soylu K, Gulel O, Zengin H, Demircan S, Yilmaz O, Sahin M.

The primary anomalies of coronary artery origin and course: A coronary angiographic

analysis of 16,573 patients. Experimental & Clinical Cardiology., Summer 2013, Volume

18 Issue 2: 121-123

A12. Demircan S, Meriç M, Demir S, Yüksel S, Gulel O, Zengin H, Soylu K.

Associotion of gamma-glutamyl transferase activity with coronary risk factors.

Experimental & Clinical Cardiology.

A13. Duran L, Kayhan S, Guzel A, Ince M, Kati C, Akdemir HU, Yavuz Y, Zengin H,

Okuyucu A, Murat N. The Prognostic Values of GDF-15 in Comparison with NT-proBNP

in Patients with Normotensive Acute Pulmonary Embolism. Clinical Laboratory. DOI:

10.7754/Clin.Lab.2013.130827

A14. Korhan S, Gulel O, Meriç M, Zengin H, Yuksel S, Demircan S, Şahin M, Yılmaz O,

Kaya MG, Yasar E. The İmpact of stenting on coronary blood flow in patients with ST

segment elavation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary

intervention. Experimental & Clinical Cardiology 2013 Volume 18

A15. Zengin H, Akın F, Demircan S, Soylu K, Erbay A, Yüksel S, Meriç M, Gülel O,

Şahin M, Yılmaz O. High-Amplitude Left Ventricular Pacing in Cardiac

Resynchronization Therapy: An Alternative Way to Increase Response Rate in Non-

Responders. Journal of Thoracic Disease 2013;5(5):650-657.

A16. Paksu S, Duran L, Altuntas M, Zengin H, Salis O, Ozsevik S, Albayrak H, Murat N,

Guzel A, Paksu M. Amitriptyline overdose in emergency department of university

hospital: Evaluation of 250 patients. Hum Exp Toxicol. 2014 Feb 6. [Epub ahead of print]

A.17. Yuksel S, Yuksel EP, Yenercag M, Soylu K, Zengin H, Gulel O, Meriç M,  Aydin

F, Senturk N, Sahin M. Abnormal Nail Fold Capillaroscopic Findings in Patients with

Coronary Slow Flow Phenomenon. International Journal of Clinical and Experimental

Medicine ISSN: 1940-5901. 2014

A.18. Zengin H, Erbay AR, Okuyucu A, Alaçam H, Yüksel S, Meriç M, Soylu K, Gedikli

O, Murat N, Gülel O, Demircan S, Akın F, Yılmaz O, Şahin M. The relationship between

coronary slow flow phenomenon and Urotensin-II: A prospective and controlled study.

Anadolu Kardiyol Derg. 2014

A.19. Meric M, Yesildag O, Yuksel S, Soylu K, Arslandag M, Dursun I, Zengin H,

Koprulu D, Yilmaz O. Tissue doppler myocardial performance index in patients with

heart failure and its relationship with haemodynamic parameters. Int J Cardiovasc

Imaging. 2014 May 17. 

A.20. Paksu MS, Zengin H, Ilkaya F, Paksu S, Guzel H, Ucar D, Uzun A, Alacam H,

Duran L, Murat N, Guzel A. Can empirical hypertonic saline or sodium bicarbonate

treatment prevent the development of cardiotoxicity during serious amitriptyline

poisoning? Experimental research. Cardiovasc J Afr. 2015 May-Jun 23;26(3):134-9. doi:

10.5830/CVJA-2015-014.

A.21. Gulel O, Akcay M, Soylu K, Aksan G, Yuksel S, Zengin H, Meric M, Sahin M.

Left Ventricular Myocardial Deformation Parameters Are Affected by Coronary Slow

Flow Phenomenon: A Study of Speckle Tracking Echocardiography. Echocardiography.

2015 Dec 14. doi: 10.1111/echo.13146.

A.22. Akil MA, Bilik MZ, Yildiz A, Acet H, Ertas F, Simsek H, Polat N, Zengin H,

Akilli R, Agacayak E, Kayan F, Ozdemir M, Alan S.Peripartum cardiomyopathy in

Turkey: Experience of three tertiary centres. J Obstet Gynaecol. 2016 Jan 20:1-7

A.23. Okuyucu A., Salis O., Alici O., Ilkaya F., Altuntas A., Güvenli A., Zengin H., Terzi

Y., Dilek A., Alacam H. The protective effect of ascorbic acıd on exogenous asymmetric

dimethylarginine ınduced intimal thickness and cholesterol increase in rats. Acta Medica

Mediterranea. 08/2015; 31(4):835-840

A.24 Gulel O, Akcay M, Soylu K, Aksan G, Yuksel S, Zengin H, Meric M, Sahin M.

Left Ventricular Myocardial Deformation Parameters Are Affected by Coronary Slow

Flow Phenomenon: A Study of Speckle Tracking Echocardiography.

Echocardiography. 2016 May;33(5):714-23

A.25 Akil MA, Bilik MZ, Yildiz A, Acet H, Ertas F, Simsek H, Polat N, Zengin H, Akilli

R, Agacayak E, Kayan F, Ozdemir M, Alan S. Peripartum cardiomyopathy in Turkey:

Experience of three tertiary centres. J Obstet Gynaecol. 2016 Jul;36(5):574-80.

A.26 Çavuşoğlu Y, Zoghi M, Eren M, Bozçalı E, Kozdağ G, Şentürk T, Alicik G, Soylu

K, Sarı İ, Berilgen R, Temizhan A, Gencer E, Orhan AL, Polat V, Aydın Kaderli A, Aktoz

M, Zengin H, Aksoy M, Selçuk MT, Ergene O, Soran Ö; Hit-PoinT Investigators. Post-

discharge heart failure monitoring program in Turkey: Hit-PoinT. Anatol J Cardiol. 2016

Jul 26

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında

(Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Koprulu D, Soylu K, Dursun I, Köksal H, Zengin H, Yüksel S, Yazici M, Demircan

S, Durna K, Yeşildağ O, Şahin M, Taşcanov B. Second to fourth digit ratio (2D: 4D) and

coronary artery disease in male patients. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide

Yenilikler Kongresi, 20-24 Eylül 2006, Bodrum, Türkiye. The Heart Surgery Forum

Volume 9 Supp.1

B2. S. Yuksel, M. Meric, K. Soylu, O. Gulel, H. Zengin, S. Demircan, O. Yilmaz, M.

Sahin.The coronary angiographic analysis of 16573 patients for coronary artery

origination and course anomalies. ESC Congress 2011 27 - 31 August Paris, France

(2011)

B3. K. Soylu, O. Gulel, M. Meric, H. Zengin, S. Yuksel, S. Demircan, M. Sahin, O.

Yilmaz, M. Kaya. The impact of stenting on coronary blood flow in STEMI. ESC

Congress 2012 25 – 29 August Munchen, Germany. (2012)

B4. G. Nar, S. Yuksel, R. Nar, M. Meriç, K. Soylu, H. Zengin, O. Gulel, S. Demircan, O.

Yilmaz, M. Sahin. The assessment of the relatıonshıp between arterıal blood pressure,

aortıc stıffness and serum endothelın-1 levels ın patıents wıth essentıal hypertensıon. Oral

Presentations / International Journal of Cardiology 155S1 (2012) S1–S89

B5. S. Yuksel, A. Erbay, A. Yanık, M. Meric, K. Soylu, H. Zengin, O. Gulel, S.

Demircan, O. Yılmaz, M. Sahin. The factors affectıng radıal access ın transradıal coronary

angıography and angıoplasty procedures. Poster Discussions / International Journal of

Cardiology 155S1 (2012) S99–S127

B6. O. Gedikli, S. Demircan, F. Sezer, O. Gülel, K. Soylu, H. Zengin, G. Aksan, Hu.

Yücel, A.R. Erbay. The assocıatıon between aortıc elastıcıty parameter and rısk scores ın

patıents wıth acute coronary syndromes. 9th Int. Congr. Update Cardiology &

Cardiovascular Surgery. International Journal of Cardiology Volume 163, Issue 3,

Supplement 1, March 2013, Pages S45

B7. K. Soylu, S. Yüksel, O. Gülel, A.R. Erbay, M. Meriç, H. Zengin, M. Museyibov, E.

Yasar, S. Demircan. Relationship of coronary flow to neutrophil/lymphocyte ratio in

patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. International Journal of

Cardiology Volume 163, Issue 3, Supplement 1, March 2013, Pages S158

B8. S. Yüksel, E. Pancar Yüksel, M. Yenerçag, M. Meriç, H. Zengin, O. Gülel, F. Aydın,

N. Sentürk, M. Sahin. Abnormal Nail Fold Capillaroscopic Findings in Patients with

Coronary Slow Flow Phenomenon. 10th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE

IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY ABSTRACTS. The

American Journal of Cardiology MARCH 13-16, 2014

C2. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Halit Zengin, Mahmut Şahin. Akut Kalp Yetersizliği. Editör Prof. Dr. A. Haydar

Şahinoğlu, YOĞUN BAKIM Sorunları ve Tedavileri, 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.

Şti. İstanbul,2011;1055-1068.

2. Halit Zengin. Perikart Hastalıkları ve Kalp Tamponadı. Editör Prof. Dr. A. Haydar

Şahinoğlu, YOĞUN BAKIM Sorunları ve Tedavileri, 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.

Şti. İstanbul,2011; 1068-1076.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Demircan S, Yazıcı M, Zengin H, Yüksel S, Zimmo A, Şahin M, Sağkan O. Plazma

D-dimer düzeyleri ile koroner arter hastalığı ve yaygınlığı arasındaki ilişki. MN

Kardiyoloji 2004;11(4):341-346.

D2. Halit Zengin. Ateroskleroz patogenezi. J. Exp. Clin. Med., 2012; 29: S101-S106

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan

bildiriler:

E1. Demircan S, Yazıcı M, Aksakal E, Zengin H, Sağkan O, Soylu K, Öztürk O, Zimmo

A. Plazma D-dimer düzeyleri ile koroner arter hastalığının yaygınlığı arasındaki ilişki. 5-8

Ekim 2002 Antalya, XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol

Dern Arş 2002;30.

E2. Demircan S, Yeşildağ O, Yazıcı M, Aslandağ M, Demir S, Zengin H, Şahin

M.Akut koroner sendromlu hastalarda serum troponin düzeyinin kalp hızı değişkenliğiyle

ilişkisi. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş

2004;32/7:458.

E3. Demircan S, Yazıcı M, Demir S, Durna K, Gülel O, Zengin H, Şahin M. Koroner

arter hastalığı olan hastalarda serum gama glutamil transferaz aktivitesinin önemi. 24-28

Kasım 2006 Antalya, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol

Dern Arş 2006;34(suppl 1):60.

E4. Köprülü D, Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö,

Demircan S, Durna K, Zengin H, Şahin M. Düşük testosteron koroner arter hastalığı için

risk faktörü müdür? 24-28 Kasım 2006 Antalya, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34

(suppl 1):89.

E5. Köprülü D, Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö,

Demircan S, Durna K, Zengin H, Şahin M. Akut koroner sendromunda testosteronun

miyokard hasarı üzerine etkisi. 24-28 Kasım 2006 Antalya, XXII. Ulusal Kardiyoloji

Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34(suppl 1):93.

E6. Diren HB, Çalmaşur A, Canbaz F, Başoğlu T, Şahin M, Zengin H, Bıçakçı N,

Gelmez S, İncesu L. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ile miyokardiyal canlılığın

anjiyografik bulgularla beraber değerlendirilmesi: TI-201 spekt ile karşılaştırmalı

prospektif klinik çalışma. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya. 11-15 Ekim 2006, Türk

Radyoloji Bülteni.

E7. Zengin H, Durna K, Demircan S, Acar Z, Köprülü D, Soylu K. Akut koroner

sendromlu hastalarda mikroalbüminüri varlığının bir yıllık mortaliteye etkisi. 19-23 Ekim

2007, Antalya, Türkiye, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildir Özetleri. Türk

Kardiyol Dern Arş 2007;35(suppl 2):37.

E8. Korhan Soylu, Murat Meric, Halit Zengin, Sabri Demircan, Abdurahman Kale,

Erdoğan Yaşar, Ozcan Yılmaz, Mahmut Şahin. Bazı hastalarda primer perkutan koroner

girişimler sırasında rutin stentleme zararlı mı? 22-25 Ekim 2009 İstanbul Türkiye. XXV.

Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2009.

E9. Kale A, Acar Z, Meriç M, Soylu K, Kaplan Ö, Zengin H, Demircan S, Ağaç MT.

Total koroner arter tıkanıklığı olan diyabetik olmayan hastalarda insülin direncinin

koroner kollateral gelişimi üzerine etkisi. XXVl. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24

Ekim 2010, Haliç Kongre Merkezi İstanbul Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş 2010, Suppl

2, sh 259.

E10. Yüksel S, Yanık A, Erbay A, Meriç M, Soylu K, Zengin H, Gülel O, Demircan S,

Yılmaz Ö, Şahin M. Transradyal koroner anjiyografi ve anjiyoplasti işlemlerinde radyal

arter giriş süresine etki eden faktörler. XXVll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Ekim

2011, Haliç Kongre Merkezi İstanbul Türkiye.Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1, sh

304.

E11. Yüksel S, Dağaşan G, Meriç M, Soylu K, Zengin H, Gülel O, Demircan S, Yılmaz

Ö, Şahin M. Koroner arter anomalilerinde aterosklerotik lezyonların varlığı, dağılımı ve

tedavi metodları. XXVll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Ekim 2011, Haliç Kongre

Merkezi İstanbul Türkiye.Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1, sh 234.

E12. Yüksel S, Erbay A, Meriç M, Soylu K, Zengin H, Gülel O, Demircan S, Yılmaz Ö,

Şahin M..Erişkin infektif endokardit hastalarının tanı ve tedavi sonuçları. XXVlll. Ulusal

Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye. Türk Kardiyol

Dern Arş 2012 Suppl 2 sh 135.

E13. Akın F, Demircan S, Zengin H, Erbay A, Yüksel S, Soylu K, Meriç M, Gülel O.

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi planlanan hastalarda yüksek ve düşük LV pulse

amplitude ile biventriküler pacemaker uygulamasının karşılaştırılması. XXVlll. Ulusal

Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye. Türk Kardiyol

Dern Arş 2012 Suppl 2, sh 71.

E14. Yüksel S, Erbay A, Yanık A, Demircan S, Soylu K, Zengin H, Meriç M, Gülel O,

Yılmaz Ö, Şahin M. Kardiyak cihaz enfeksiyonlarının tedavi ve komplikasyonları.

XXVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye.

Türk Kardiyol Dern Arş 2012 Suppl 2 sh 249.

E15. Yüksel S, Erbay A, Zengin H, Meriç M, Soylu K, Gülel O, Demircan S, Yılmaz Ö,

Şahin M. Protez kapak komplikasyonlarının çeşitleri, sıklığı ve tedavi sonuçları. XXVlll.

Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2012, Maxx Royal Antalya Türkiye. Türk

Kardiyol Dern Arş 2012 Suppl 2 sh 324.

E16. Zengin H, Erbay AR, Alaçam H, Okuyucu A, Yüksel S, Meriç M, Soylu K, Gedikli

Ö, Murat N, Gülel O, Demircan S, Yılmaz Ö, Şahin M. Koroner Yavaş Akım ve

Ürotensin II İlişkisi. 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 29-29 Ekim 2013, Maxx Royal

Antalya Türkiye. JACC October 2013, vol62 no18, p202

E17. Niyaz L, Zengin H, Arıtürk N. Koroner anjiyografi sonrası gelişen internukleer

oftalmopleji olgusu. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, PS-0686, 6-10

Kasım 2013, Antalya.

 

 

F. Yurt İçi Merkezlerde Çalışmalar ve Eğitim Kursları Katılımları:

F1. Samsun Temel İstatistik e Kursu

F2. XIX. Probleme Dayalı Eğitim Kursu, 22 Nisan 2009,

F3. International Course on Stereotaxy, Microsurgery and Stereology, 5-7 October 2009,

Samsun, Turkey

F4. Müfredat Geliştirme Proğramı Kursu, 13-15 Aralık 2010, Samsun

F5. Akılcı İlaç Kullanımı ve OSCE Hazırlama Eğitimi Kursu, 3-8 Ocak 2011, Samsun

F6. Akademik Gelişim Kursu, 24-25 Mart 2012, Samsun

F7. Hayvan Deney Kursu, 13-14 Nisan 2012, Antalya

F8. Periferik Girişim Kursu, 31 Ağustos-01 Eylül 2012, Ankara

F9. AkademiKA Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Kursu, 21-22 Aralık 2012 İzmir

F10. Soru Hazırlama Eğitimi, 18-21 Mart 2013, Samsun

F11. Sunum Becerileri Kursu, 2013

F12. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu (80 saat), 30 Mayıs 2013

G. Diğer yayınlar

G1. Zengin H, Demircan S. Atriyal fibrilasyon tedavisindeki gelişmeler. Türk Kardiyoloji

Seminerleri. 2012 Şubat Sayı 1, Cilt 12 sh 58-79

Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri

G2. Zengin H. Sağ Koroner girişim sırasında gelişen rüptür olgusu. 17. Ulusal Uygulamalı

Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 22-25 Nisan 2010 WOW Convention Center İstanbul.

G3. Zengin H. Primer perkütan girişim esnasında sol ön inen arterden sol ana koroner arter

ve sirkumfleks artere trombüs kayması. 19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji

Toplantısı. 12-15 Nisan 2012 Susesi Hotel Antalya.

H. Eğitim Kursları ve Diğer Toplantılardaki Görevler:

H1. Acil Hastalıklara Yaklaşım Kursu’nda Eğitmenlik, 22-27 Mayıs 2012 Samsun

I.Ulusal hakemli dergilerde editörlük veya yayın kurulu üyeliği veya bu dergilerde

hakemlik

I1. Journal of Experimental and Clinical medicine dergisinde bölüm editörlüğü (İnternal

medical sicience Editörs), Halit Zengin

I2.Clinical and expermental Hypertension dergisinde hakemlik. ‘Skinfold Thicness As a

Predictor of Arterial Stiffness: Obesity and Fatness Linked to Higher Stiffness Measurements

in Hypertensive Patients’

I3. Gulhane Medical Journal dergisinde hakemlik. 'A case of iatrogenic massive pericardial

hematoma developing after diagnostic pericardiocentesis'

I4. Gulhane Medical Journal dergisinde hakemlik 'Incidentally detected pericardial cyst

adjacent to the right atrium'

I5. Gulhane Medical Journal dergisinde hakemlik “Corrected transposition of the great

arteries associated with multiple congenital cardiac abnormalities in an adult patient'

I6. Anadolu Kardiyoloji Dergisinde hakemlik "Coronary slow flow: Benign or Ominous? -

Coronary slow flow: Benign or Ominous?"

(Devamı)
image

Atasam

Sağlık Grubu

Samsun'un Hastanesi" sloganı ile , Samsunlu doktorların güç birlikteliğiyle, yola çıkan Atasam Grup bölge insanına kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.


2006 yılında kurulan Atasam Hastanesi ve Atasam Çarşamba ve Atakum Tıp Merkezi toplam kalite anlayışı ile tıbbi etik değerlerden taviz vermeden, her biri alanında uzman hekimleri ve sağlık çalışanları ile güncel, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile tıbbın gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

image

ATASAM

HASTANELER

Samsun'un ilk özel hastanelerinden biri olan Atasam Hastanesi, 7 katta toplam 5568. metrekare kapalı alana sahip olup, Samsun'da hastane mimarisi ile inşa edilen ilk hastane özelliğini taşımaktadır.