Donuk Omuz Hastalığı

Donuk Omuz Hastalığı

            Opr.Dr.İsmet AKÇAY

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Donuk Omuz Hastalığı

Ortopedi Polikliniklerine başvuran hastaların önemli bir kısmın teşkil eden Donuk Omuz vakalarıdır. Diğer deyişle Frozen Shoulder ; Adesive  Kapsulitis  olarak ta değişik isimlerde bu problem omuz ekleminde ağrı ve hareket kısıtlılığıyla karakterize bir durumdur.

Yakınmalar ve semptomlar tipik olarak başlangıçta zaman içerisinde kademeli olarak artar ;hastanın yakınmaları ağırlaşır, şiddetli ağrı atakları olur ve sonunda yine zaman içinde azalır eklem hareketleri açılır ve genellikle bir ila üç yıl devam eden bir durumdur.

Omuz eklem hareketleri aktif ve pasif olarak her yöne kısıtlanır. Kadınlarda daha sık görülür, 40-60  Yaşları arasında görülür.

Donuk omuza birçok neden sayılabilir hafif bir travma öyküsü  ile başlayabilir veya boyun omurgasını ilgilendiren disk problemleri, diyabet,hipertiroidi  gibi metabolik rahatsızlıklar , iskemik kalp hastalıkları, geçirilmiş meme  cerrahisi sonrası , beyin felci sonrasında  donuk omuz gelişebilir.

Aynı omuzda olayın tekrarlaması oldukça nadir olmakla birlikte bazı kişilerde karşı omuzda da frozen gelişebilir.

Bulgular

Donuk omuz tipik olarak yavaş ilerler hastalık üç evre olarak izlenir.

  1. Freezing Stage ( Donmaya başlama evresi ) : Bu evrede herhangi bir hareket omuzda ağrı nedenidir ve omuz hareket açıklığı kısıtlanmaya başlamıştır.
  2. Frozen Stage ( Donma tamamlanmıştır) : Bu evrede ağrı azalmaya başlar Bununla beraber omuz eklem hareketlerini tama yakın kaybetmiştir, artık hareket yoktur.
  3. Trawing  Stage ( Çözülme evresi) : Omuzun  hareket açıklığını yeniden kazanmaya başladığı evredir.

Donuk omuz eklemi saran destek dokuların kalınlaşması ligamentlerin  kısalması  sonucu olarak hareket kısıtlılığı gelişmektedir. 40 yaş üzerindeki kadınlarda özellikle hareketin kısıtlandığı durumlarda risk fazladır. Hareketin azaldığı durumlara örnek  olarak  ; rotator manşet yaralanmaları, kırık,inme,cerrahi sonrası geri dönmenin uzadığı durumlar gösterilebilir.

Sistemik hastalıklar başlığı altında; diyabet, hipertiroidi ve hipotiroidi, kardiyovasküler hastalıklar, tuberkuloz , Parkinson hastalığı  sayılabilir.

Tedavi

Ağrı kesiciler antiinflamatuar ilaçlar hatta sıklıkla şiddetli ağrı kesicilere ihtiyaç duyulur

Bu arada hastanın eklem hareket açıklığını koruyan rehabilitasyon ve uygun fizyoterapi yöntemlerinden faydalanır.

Bununla beraber çoğu vakalar 12 ila 18 ay içerisinde kendi kendine iyiye gider. İyileşmenin olmadığı dirençli vakalarda ise aşağıda anlatacağımız yöntemler kullanılır.

  1. Steroid enjeksiyonu : Hastalığım erken evresinde eklem hareketini artırmak ve ağrıyı azaltmak için eklem içi steroid uygulaması sonuç verebilir.
  2. Eklem distansiyonu : Eklem içini steril su ile doldurarak setleşmiş dokuları germek ve sonuçta hareket elde etmek amaçlanır.
  3. Omuz eklem manüpülasyonu : Genel anestezi altında omuz ekleminin manüpülasyonu ile hastanın ağrı hissetmeden yapılan işlemdir. Burada hastanın omuzu her yöne harekete kontrollü olarak zorlanır hastanın eklem açıklığını elde etmesi amaçlanır.
  4. Donuk omuz tedavisinde cerrahi en son çaredir.Omuz eklem içi yapışıklıkları ve skar dokuları artroskopik cerrahi teknik kullanılarak tedavi edilir.Artroskopik cerrahi sonrası hasta erkenden taburcu edilerek rehabilitasyona verilir.Yine bu cerrahi yöntem cerrahi yara iyileşmesi açısından diğer açık tekniklere kıyasla büyük avantaja sahiptir.